Решите неравенство:

(log(3)(3-x)-log(3)(3x+2))/(log²(3)x²+2log(3)x4+4)≥0.

 

РЕШЕНИЕ: